Large selection of products and fast shipping!
Go to wishlist Wishlist

Shopping cart

Your cart is currently empty

Disclaimer

Toko Pilipinas verleent u hierbij toegang tot toko-pilipinas.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

Toko Pilipinas behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Toko Pilipinas spant zich in om de inhoud van toko-pilipinas.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op toko-pilipinas.nl aangeboden goederen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze goederen  kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Toko Pilipinas.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op toko-pilipinas.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Toko Pilipinas. Voor op toko-pilipinas.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Toko Pilipinasnimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen

Please accept cookies to help us improve this website Is this OK? Yes No More on cookies »